چاپ سربرگ

بازدید کننده محنرم:

                   قیمـت های درج شده در جداول زیر هزینه چـاپ سـربرگ A4 و A5 با کاغذ تحریر 80  گرمی در تیراژ های مختـلف میباشد لذا

                   اطلاعات قید شده در هر پک نسبت تیراژ سربرگ بزرگ به کوچک و هزینه عنوان شده مربوط به چاپ دو نوع سربرگ میباشد

 

 

 

چاپخانه دیجیتال آریانا از سال 1375 تاسیس و در زمینه چاپ افســـت ، دیجیتال ، طراحی ، عکاسی و خدمات دیگر چاپ و تبلیغات در خدمـت شما مشتـریان عزیز می باشد